Kontakt

Znajdź odpowiedź na pytanie w dziale FAQ lub skontaktuj się
z nami za pomocą formularza.

Infolinia promocyjna: 22 100 22 99

Opłata za połączenia według stawki operatora, z którego korzysta Uczestnik. Działa w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 16:00.

Całodobowa infolinia Viessmann: 801 00 2345

Dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - opłata za połączenie 0,29 PLN/min. netto.
Dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - opłata wg taryfikatorów telefonii komórkowych.

FAQ

Na czym polega loteria „Viessmann Loteria 2020”?
Loteria promocyjna „Viessmann Loteria 2020” to pierwsza loteria marki Viessmann, która skierowana jest do użytkowników bezpośrednich oraz instalatorów. Aby wziąć udział w loterii należy na rynku krajowym zakupić nowe produkty marki Viessmann, a następnie zarejestrować numer seryjny urządzenia na stronie loterii www.loteriaviessmann.pl. Co miesiąc do rozlosowanie wśród użytkowników bezpośrednich i instalatorów jest wiele atrakcyjnych nagród.
Kim jest Użytkownik Bezpośredni?
Użytkownik Bezpośredni – osoba, (spełniająca warunki pkt. 1.5.1. regulaminu), która nabyła prawa użytkowania produktu lub produktów w okresie sprzedaży promocyjnej.

Aby wziąć udział w loterii jako użytkownik bezpośredni, należy dokonać zakupu produktu promocyjnego marki Viessmann w okresie sprzedaży promocyjnej, a następnie na stronie www.loteriaviessmann.pl wybrać przycisk „Jestem użytkownikiem” i zarejestrować numer seryjny urządzenia (lub numery urządzeń) oraz wpisać dane niezbędne do wzięcia udziału w loterii.

Okres sprzedaży promocyjnej trwa od 01 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Okres rejestracji unikalnych numerów seryjnych urządzeń objętych loterią trwa od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Kim jest Instalator?
Instalator – osoba lub podmiot spełniający warunki pkt 1.5.2. regulaminu, świadcząca usługi montażu lub pierwszego uruchomienia produktów zakupionych w okresie sprzedaży promocyjnej.

Aby wziąć udział w loterii jako instalator, należy zarejestrować się/być zarejestrowanym w „Programie Instalator” prowadzonym przez Viessmann Sp. z o.o. W czasie sprzedaży promocyjnej zainstalować produkt promocyjny marki Viessmann, a następnie na stronie www.loteriaviessmann.pl wybrać przycisk „Jestem instalatorem” i zarejestrować numer seryjny urządzenia (lub numery urządzeń) oraz wpisać dane niezbędne do wzięcia udziału w loterii.

Dla jednego numeru NIP/PESEL może być zarejestrowany tylko jeden Uczestnik.

Okres sprzedaży promocyjnej trwa od 01 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Okres rejestracji unikalnych numerów seryjnych urządzeń objętych loterią trwa od 01 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Co to jest „pakiet usług serwisowych”?
Komplet usług związanych z urządzeniem, świadczonych przez firmę Viessmann na rzecz Użytkownika, o z góry określonym zakresie (w zależności od typu pakietu). Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Co mam zaznaczyć w formularzu zgłoszeniowym przy „pakiet usług serwisowych”. TAK czy NIE?
Przy rejestracji jednego urządzenia

należy zaznaczyć ‘TAK’ w przypadku:
• Kiedy zgłaszający rejestruje zakupiony pakiet usług serwisowych wpisując numer seryjny urządzenia, do którego został dokupiony pakiet usług serwisowych.

należy zaznaczyć ‘NIE’ w przypadku:
• Kiedy zgłaszający rejestruje numer seryjny zakupionego urządzenia.

Przy rejestracji pakietu urządzeń

należy zaznaczyć ‘TAK’ w przypadku:
• Kiedy zgłaszający rejestruje pakiet urządzeń, który składa się z urządzenia i pakietu usług serwisowych.

należy zaznaczyć ‘NIE’ w przypadku:
• Kiedy zgłaszający rejestruje pakiet urządzeń, który składa się z dwóch produktów.
Kupiłe(a)m urządzenie promocyjne, numer seryjny którego od razu zarejestrowałe(a)m w loterii. Teraz zakupiłe(a)m pakiet usług serwisowych do tego urządzenia. Jak mam zarejestrować pakiet usług serwisowych?
Aby zgłosić pakiet usług serwisowych, który został zakupiony do urządzenia wcześniej zarejestrowanego, należy wpisać numer seryjny urządzenia, a następnie zaznaczyć ‘TAK’.
Kupiłe(a)m urządzenie w 2018 roku, a pakiet usług serwisowych do tego urządzenia dokupiłe(a)m w czasie sprzedaży promocyjnej. Czy mogę wziąć udział w loterii?
Urządzenie zakupione w 2018 roku nie bierze udziału w loterii.
Natomiast może Pan(i) wziąć udział w loterii, zgłaszając pakiet usług serwisowych.
Jestem Instalatorem i udało mi się zgłosić numer seryjny do udziału w loterii. Nie mogę natomiast zgłosić kolejnych numerów seryjnych, co robię nie tak?
Przy kolejnych zgłoszeniach udziału w loterii należy wpisywać takie same dane uczestnika jak za pierwszym razem; dane muszą się bowiem zgadzać z danymi rejestracyjnymi.
Nie mogę wysłać formularz laureata, co robię nie tak?
W formularzu laureata należy podać takie same dane, jak w formularzu zgłoszeniowym. Uzupełniony formularz należy uzupełnić i odesłać w terminie do 14 dni od daty losowania. W przeciwnym wypadku nagroda przepada.
Jakie produkty marki Viessmann należy kupić aby wziąć udział w loterii?
Listę urządzeń uprawniających do wzięcia udziału w loterii można znaleźć tutaj.
Gdzie można znaleźć numer seryjny produktu?
Numer seryjny, to ciąg 16 lub 18 cyfr, który znajdziesz na obudowie urządzenia promocyjnego.
Ile numerów seryjnych urządzeń promocyjnych można zarejestrować na stronie loteryjnej?
Jednorazowo można zarejestrować jeden numer seryjny urządzenia lub dwa, przy założeniu, że uczestnik posiada pakiet produktów.
Czy można zarejestrować ten sam numer seryjny urządzenia - jako Użytkownik Bezpośredni i Instalator?
Według regulaminu loterii, uczestnik nie może zarejestrować tego samego produktu jako Użytkownik Bezpośredni oraz jednocześnie jako Instalator.
Jak mogę się dowiedzieć ile szans ma dany produkt promocyjny?
Ilość szans przypisanych do danego produktu lub grupy produktów można sprawdzić tutaj. Szanse są naliczane za prawidłowo zarejestrowane urządzenie promocyjne.
Jak mogę sprawdzić ile mam szans w losowaniu?
Najpóźniej dzień przed losowaniem, organizator loterii wyśle na numer telefonu uczestnika (podany w trakcie rejestracji produktu/produktów promocyjnych) informację (w postaci wiadomości SMS) dotyczącą ilości naliczonych szans w danym losowaniu.
Kiedy będzie losowanie nagród?
Terminy losowań można sprawdzić na stronie www.loteriaviessmann.pl w zakładce „Losowania”.
Gdzie można sprawdzić wyniki losowań?
Wyniki losowań można sprawdzić na stronie www.loteriaviessmann.pl w zakładce „Losowania”.
Losowanie odbyło się tydzień temu, a wyników z losowań brak.
Wyniki losowania (w postaci numerów seryjnych urządzeń) są publikowane na stronie www.loteriaviessmann.pl w zakładce „Losowania” wówczas, gdy dany laureat odeśle poprawnie uzupełniony formularz.
Laureat loterii musi uzupełnić i wysłać formularz w ciągu do 14 dni od daty losowania.
W przeciwnym wypadku nagroda przepada.
Jakie są nagrody do wygrania w loterii?
Nagrody do rozlosowania wśród Uczestników Bezpośrednich:
2 Nagrody I A Stopnia, każda w postaci vouchera Fly.pl o wartości 10 000,00 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną o wartości 1 111,00 zł.
6 Nagród II A Stopnia, każda w postaci vouchera Fly.pl o wartości 5 000,00 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną o wartości 556,00 zł.
11 Nagród III A Stopnia, każda w postaci hulajnogi elektrycznej o wartości 2 250,00 zł brutto.
11 Nagród IV A Stopnia, każda w postaci oczyszczacza powietrza marki Viessmann o wartości 1 298,00 zł brutto.
33 Nagrody V A Stopnia, każda w postaci nagrody pieniężnej w wysokości 1 000,00 zł.
55 Nagród VI A Stopnia, każda w postaci torby podróżnej Viessmann Selection o wartości 500,00 zł brutto.
110 Nagród VII A Stopnia, każda w postaci ręcznika plażowego Viessmann Selection o wartości 100,00 zł brutto.

Nagrody do rozlosowania wśród Instalatorów:
10 Nagród I B Stopnia, każda w postaci vouchera Fly.pl o wartości 5 000,00 zł brutto wraz z nagrodą pieniężną o wartości 556,00 zł.
11 Nagród II B Stopnia, każda w postaci hulajnogi elektrycznej o wartości 2 250,00 zł brutto.
11 Nagród III B Stopnia, każda w postaci oczyszczacza powietrza marki Viessmann o wartości 1 298,00 zł brutto.
55 Nagród IV B Stopnia, każda w postaci torby podróżnej Viessmann Selection o wartości 500,00 zł brutto (słownie: pięćset złotych 00/100).
110 Nagród V B Stopnia, każda w postaci ręcznika plażowego Viessmann Selection o wartości 100,00 zł brutto.
Czy od wygranej trzeba zapłacić podatek?
W loterii „Loteria Viessmann 2020” laureaci nie płacą podatku od wygranych.
Czy nagrody można wymienić na ekwiwalent pieniężny?
Nagród nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani na żadne inne formy gratyfikacji.
Czy mam szanse wziąć udział w loterii w dowolnym momencie?
Tak, do loterii można przystąpić w każdym momencie trwania sprzedaży promocyjnej, czyli od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.
Czy jeden uczestnik może wygrać więcej niż jeden raz w loterii?
Uczestnik loterii może wygrać dowolną liczbę nagród z wyłączeniem: Nagrody I A Stopnia (voucher na Fly.pl 10 000 zł), Nagrody II A Stopnia (voucher na Fly.pl 5 000 zł) oraz Nagrody I B Stopnia (voucher na Fly.pl 5 000 zł).
Mam pytanie odnośnie zakupionego urządzenia.
Prosimy o kontakt z całodobową infolinią Viessmann: 801 00 2345.
Dla osób dzwoniących z telefonów stacjonarnych - opłata za połączenie 0,29 PLN/min. netto. Dla osób dzwoniących z telefonów komórkowych - opłata wg taryfikatorów operatorów telefonii komórkowych.
Nie mogę odczytać numeru seryjnego produktu. Częściowo jest zniszczony.
Prosimy o przesłanie zdjęcia numeru seryjnego produktu w celu weryfikacji na adres mailowy: viessmann@g3.com.pl.
Jak wygląda proces reklamacyjny w loterii?
Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Loterii należy zgłaszać do dnia 12 lutego 2021 roku w formie pisemnej - listem poleconym, pocztą kurierską na adres: G3 Group Sp. z o.o., ul. Białołęcka 174, 03-253 Warszawa (decyduje data nadania) z dopiskiem „Loteria Viessmann 2020” lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres e-mail: reklamacje@g3.com.pl (decyduje data dostarczenia). Reklamacja musi zostać dostarczona nie później niż z dniem 19 lutego 2021 roku; reklamacje zgłoszone po tym terminie nie są rozpatrywane.
Co powinna zawierać reklamacja?
Roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz dokładnego adresu zamieszkania Uczestnika Loterii, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazanie, że reklamacja dotyczy udziału w Loterii promocyjnej „Loteria Viessmann 2020”, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik podaje również adres elektroniczny do komunikacji. W celu ułatwienia kontaktu Uczestnik/Reklamujący może dodatkowo podać numer telefonu; przy czym nie jest to dana konieczna do zgłoszenia reklamacji. W przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej Uczestnik/Reklamujący może dodatkowo podać adres e-mail; przy czym nie jest to dana konieczna do zgłoszenia reklamacji.
Jak można usunąć dane osobowe, podane w formularzu zgłoszeniowym?
Prosimy o kontakt w sprawie danych osobowych na adres e-mail: daneosobowe@g3group.pl.
Zobacz wszystkie pytania

Nie znalazłeś odpowiedzi?

Napisz do nas
Napisz wiadomość
Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Zarządzanie polityką cookies dostępne jest w ustawieniach przeglądarki. Polityka prywatności i cookies